img

Musaid - Biz

Musaid, hiçbir çıkar gözetmeksizin Almanya’da yaşayan müslümanlar tarafından kurulmuş insani bir yardım derneği. Yıllar içinde bağışçılarının desteği ve gönüllü çalışanlarının özverili desteği ve çalışmalarıyla faaliyet alanı genişleyen Musaid’in, yardımları mesafeleri aşmış durumda...